Öppna / stäng meny

Behörig installatör – ett måste!

Välj kategori

2015-11-10

Behörig installatör – ett måste!

Vår affärsidé bygger på att hjälpa dig som kund att göra lönsamma investeringar i ditt boende. Vi erbjuder som bekant prisvärda och klimatsmarta energiprodukter som gör det möjligt för dig att spara pengar både på kort och lång sikt. För att maximera besparingen och för att skona miljön på allra bästa sätt, gäller det att din nya värmepump håller tät, både vid installationstillfället och under dess långa livslängd.

Optimal värmepumpsdrift är A och O. De allra flesta felen som vi stöter på kring våra värmepumpar, kan enkelt härledas till felaktiga installationer eller bristfällig service. Många vill fortfarande ”fixa själv” och drar sig för att anlita en yrkesman, detta måste det bli ett slut på. Våra generösa produktgarantier gäller givetvis inte om man ”fixat själv”. På Invest Living Scandinavia verkar vi aktivt för att stimulera till användandet av utbildade och certifierade kyltekniker i alla situationer där ingrepp i den så kallade köldmediekretsen fordras, och vi har stöd i lagen!

Här nedan vill vi passa på att informera er alla om vilka lagkrav som faktisk gäller, exempelvis vid installation av någon av våra attraktiva luft/luftvärmepumpar (vår luft/vattenvärmepump Bonus Air 10 är av så kallad ”monoblock”-typ, vilket betyder att man för denna modell slipper ingrepp i köldmediekretsen vid installationstillfället)

 1. Styrande regler ges av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 517/2014 av den 16 april 2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006.

  Den 1 januari 2015 trädde en ny, omarbetad EU-förordning om fluorerade växthusgaser i kraft, f-gasförordningen.

  Det primära syftet med förordningen är att på ett kostnadseffektivt sätt bidra till att nå EU:s mål när det gäller utsläpp av växthusgaser inom EU. Med anledning av den nya f-gasförordningen kommer även en del av våra nationella regler att ändras. Dessa beräknas vara framtagna till 2016.

  En annan nyhet i f-gasförordningen är att icke hermetiskt slutna system som innehåller fluorerade växthusgaser, till exempel värmepumpar, endast får säljas till slutanvändare om det går att bevisa att installationen kommer att göras av ett certifierat företag. Dessutom får fluorerade växthusgaser endast säljas till företag som har ett certifikat. En försäljning som inte uppfyller dessa krav är därmed förbjuden.

 2. F-gasförordningen specificerar inte hur slutanvändaren ska bevisa att ett certifierat företag ska utföra installationen. Kemikalieinspektionen och Naturskyddsföreningen lämnar i dag rekommendationer till hur detta ska ske.
 3. Invest Living Scandinavia säljer i dag alla värmepumpar genom duktiga förhandlare och återförsäljare, vissa har egna medarbetare med kylcertifikat, andra har valt externa samarbetspartners för att kunna erbjuda installation samtidigt med slutkundens köp av en värmepump.
  • Det räcker dock inte längre med att säljaren av värmepumpen endast informerar att installationen ska utföras av ett företag som är certifierat.
  • Det räcker heller inte att slutanvändaren endast muntligen uppger att ett sådant företag kommer att användas för installationen.

   Alltså etableras det nu för fullt nya rutiner för att säkra denna försäljnings- och köpprocess, ett arbete som vi på Invest Living Scandinavia givetvis medverkar aktivt i tillsammans med vår partners och kunder.

 4. Slutligen vill vi passa på att berätta mera om den fina utbildning som certifierade kyltekniker genomgått:

Grundläggande utbildning till kyl- och värmepumptekniker finns på gymnasiet inom VVS- och fastighetsprogrammet, inriktning kyl- och värmepumpteknik. Då de flesta går en gymnasieutbildning för att bli kyltekniker ställs alltså krav på gymnasiebehörighet för utbildningen.

Branschorganisationen Kyl- och värmepumpföretagen har sedan tagit fram ett system med certifiering och diplomering för olika kunskapsnivåer inom yrket. Certifieringen ger behörighet för kylarbeten som omfattas av köldmedieförordningen och gällande EU-förordningar. Följande krav gäller för certifiering:

 • Godkänt skriftligt prov avseende kunskaper om teknik och bestämmelser
 • Godkänt praktiskt prov avseende förmågan att uppfylla kraven på miljö och säkerhet.

Certifikat utfärdas i 5 kategorier:

 • Kategori I. Ingrepp för alla fyllnadsmängder
 • Kategori II. För ingrepp med fyllnadsmängder ?3kg
 • Kategori III. Återvinning av fyllnadsmängder ?3 kg
 • Kategori IV. Läckagekontroller utan att göra ingrepp
 • Kategori V. För mobila A/C ?3 kg.

 

Invest Living Scandinavia AB

Oskarshamn, oktober 2015

« Tillbaka till nyhetslistan