Öppna / stäng meny

FAQ

Vanliga frågor och svar.

- Kan jag/får jag installera själv?
Nej, värmepumpen måste installeras av en certifierad kyltekniker, dels för att det är det enda lagmässigt rätta, dels för att garantin ska gälla och slutligen för att pumpen ska kunna fungera på ett korrekt sätt.

Över 70% av reklamationsfallen beror på fel som uppkommit på grund av bristfällig installation.

- Hur ligger ni till vad gäller pris och konkurrens?
Vi på Invest Living Scandinavia importerar, marknadsför och säljer kvalitetsvärmepumpar anpassade för vårt nordiska klimat. Genom att vi är en liten kompetent organisation utan de stora bolagens omkostnader, har vi möjligheten att hålla låga och därmed mycket konkurrenskraftiga priser.

- Hur lång tid tar det från att jag lägger en beställning till att jag kan få pumpen installerad?
Detta beror på aktuell kötid vid den tidpunkt som du lägger din order, som bestäms av efterfrågan och tillgång på installatörer i ditt område.  Invest Living Scandinavia samarbetar med Garantgruppen som är en rikstäckande installations- och serviceorganisation, vår gemensamma ambition är att ingen kund ska behöva vänta längre än 3 veckor.

Har Invest Living Scandinavia certifierade installatörer /  kylmontörer där jag bor?
Invest Living Scandinavia har samarbetsavtal med Garantgruppen och ett antal olika kylmontörsfirmor runt om i Sverige vilket innebär att vi har täckning i stort sett överallt. Tag kontakt med oss så berättar vi mera.

- Får jag reda på vem som skall installera hos mig?
Ja, så snart ordern är lagd och har skickats vidare till installatör kommer denna att ringa upp dig och presentera sig.

Direkt vid beställning kan vi dock inte svara på vem som kommer att tilldelas just ditt uppdrag.

Vi har många tänkbara installatörer och brukar ta den som har tid att göra jobbet först

- Hur ska jag få svar på de frågor som jag har till installatören?
Du får tillfälle att ställa alla möjliga frågor vid er första telefonkontakt, då även tid för installation inbokas.

Vill du ha svar på dina funderingar innan du lägger din beställning så kan våra rådgivare svara på de flesta frågor via mail eller telefon.

- Har ni installatörer i andra nordiska länder?
Invest Living Scandinavia har i dagsläget samarbetspartners i Sverige förstås men även i  Finland, England och Skottland

- Hur går installationen till?
Kunden och installatören kommer överens tid för montering.

Kunden och installatören kommer överens om placering av inne och utedel. Därefter börjar installatören att installera innedel och utedel, samt att dra de isolerade kopparrören som binder ihop delarna efter att han tagit hål i väggen. 

Rördragningen vaccuumsugs och  kopplas in på befintligt eluttag.

Därefter provar montören pumpen, samt ger en instruktion om hur värmepumpen fungerar.

- Hur fungerar en värmepump?
En luftvärmepump använder energi från utomhusluften för att värma inomhusluften genom samma teknik som används för kylmaskiner och kylskåp. Ett köldmedium transporterar värmen från en punkt till en annan i ett slutet kretslopp. 

Normalt sett så ger en luftluftvärmepump runt 4-5 gånger mer i värmeenergi än den använder i el-energi.

Vid kylning så reverseras denna process och innedelen ger i stället kyla. Luftreningen är konstant igång och fångar normalt upp cirka 99 % av alla allergener, bakterier, virus, damm, mögel, pollen etc.

- Vilken pump är bäst?
Det finns inte ett entydigt svar på denna fråga. Detta bestäms bland annat av fastighetens geografiska läge, yta, planlösning, befintliga värmekällor, krav på extrafunktioner med mera.

Vi kan genom rådgivning hitta rätt vi rekommenderar er att ta kontakt med Invest Living Scandinavias support på mail: info@investliving.se

- Kan jag ta bort alla mina element om jag installerar en luftvärmepump?
Nej, en värmepump ska ses som ett komplement till en primär värmekälla. Den behöver ett tillskott av värme från rummet för att kunna avfrosta.

Man bör aldrig förlita sig på att värmepumpen till 100 % skall värma upp hus, framförallt inte när det blir riktigt kallt.

- Hur långt ned i minusgraderna fungerar värmepumpen?
Detta skiljer sig från modell till modell. Alla pumpar fungerar egentligen ned till mycket lägre minusgrader än vad som normalt uppmäts i stora delar av Sverige.

Men för att användningen av värmepumpen ska innebära en besparing gentemot elvärme (direktel eller eldriven vattenvärme), uttrycks ofta en rekommenderad arbetstemperatur vilken under det inte längre är lönsamt att använda pumpen som värmekälla, d.v.s. mellan -20°C och -30°C.

Alla värmepumpar tappar både i effekt och verkningsgrad när det blir kallare.

- Hur effektiv är en värmepump när det är riktigt kallt?
En bra värmepump har verkningsgrader som ligger mellan 2 till 2,65 vid minus -15°C och de allra bäst vinteranpassade modellerna kan ha verkningsgrader på runt 2,5, även vid minus -25°C.

- Vad är COP / verkningsgrad?
COP är ett effektivitetsmått för att mäta en pumps verkningsgrad under värmedrift. COP uttrycker förhållandet mellan utvunnen värmeenergi och förbrukad elenergi. Ett högt COP ska tolkas som hög effektivitet.

Ex. COP = 5,33 innebär att pumpen ger 5,33 gånger så mycket i värmeeffekt som den förbrukar i effekt själv. Bokstäverna COP står för Coefficent Of Performance.

- Är COP viktigt?
Mer eller mindre. COP används för att jämföra olika pumpars effektivitet.  För jämförelse av olika pumpar mäter man effektiviteten i +7°C utomhus och +20°C inomhus. Skilj på COP för särskilda temperaturförhållanden och årsverkningsgrad "SCOP". Årsverkningsgraden " SCOP" är ett genomsnitt av COP under året.

Det är årsverkningsgraden "SCOP" för just DIN pump i just DITT hus som kommer att göra skillnaden på elräkningen i slutändan.

- Hur stor värmepump ska jag ha?
Fastställ först hur många kvadratmeter, som sluten yta,  du ska värma? Jämför sedan detta antal kvadratmeter med våra uppskattningar för hur många kvadratmeter varje pump uppskattas kunna

värma. Gå sedan upp ”en eller två storlekar”, d.v.s. överdimensionera pumpens kapacitet en aning.

Varför ska jag överdimensionera pumpens kapacitet jämfört med mina faktiska antal kvadratmeter?

Det finns två viktiga anledningar:

1. Pumpen kommer att jobba lugnare för att den slipper gå på högvarv. Detta motverkar slitage och ökar livslängden.

2. Effekter och verkningsgrader avtar när utomhustemperaturen sjunker. En större pump kommer att kunna ge mer effekt och kunna behålla högre effektivitet än en mindre, när det blir kallt.

- Drar en större värmepump mer el?
En större pump KAN oftast dra mer el än en mindre. Men det betyder inte att den KOMMER att dra mer.  I ett hus med en bestämd yta kommer den större att arbeta lugnare och inte nå sin maximala kapacitet. Detta beror på inverter-tekniken som låter värmepumpen jobba steglöst (varvtalsstyrt). d.v.s. värmepumpen kommer aldrig att dra mer el än vad den behöver för att värma avsedd yta.

- Finns luftrening på alla pumpar?
Ja, det finns luftrening på samtliga våra pumpar.

- Är luftrening bra?
Luftrening är fantastiskt bra, ofta oavsett vilken teknik tillverkaren har valt.

Värmepumpars luftreningssystem tar bort cirka 99 % av alla bakterier, virus, pollen, mögel  etc. varpå en luft/luftvärmepump normalt brukar rekommenderas för dig som har astma eller allergi.

- Vad är underhållsvärme?
Underhållsvärme innebär att du kan ställa ned pumpens termostatinställning till låga temperaturer.

Pumpar utan underhållsvärme har en lägsta termostatinställning på +16-17°C beroende på modell. Pumpar med underhållsvärme går att ställa ned så lågt som allt mellan +5°C och +13°C (våra pumpar har 8 alt 10°C beroende på modell).

- Hur fungerar underhållsvärme?
Efter ett tag i underhållsvärmedrift, så går pumpen upp på hög fläkthastighet. Detta för att hög luftrotation är nödvändigt för att pumpen skall ta fukt, mögel och annat. I och med att pumpfläktens energiförbrukning är en försummande liten del av pumpens totala energiförbrukning så påverkas energiförbrukningen under underhållsvärmesdrift endast marginellt.

- Finns kyldrift på alla pumpar (A/C eller Air Conditioner) ?
Ja, kylfunktion finns på samtliga luftluftvärmepumpar och detta går att ställa in på fjärrkontrollen.

- Är det dyrt att driva pumpen i kyldrift?
Det kostar mer att kyla än att värma. Vad exakt det kommer att kosta just dig i slutändan är omöjligt att besvara, då flera rörliga variabler spelar in (el-pris, isolering, fönster m.m.).

- Hur länge håller en luftvärmepump?
Livslängden på värmepumpen är rent tekniskt ca 15 år. Vi rekommenderar dig dock att räkna med 10 år, detta då tekniken ofta utvecklas i rask takt och du sannolikt i alla fall önskar byta ut din luftvärmepump efter 10 år. Din investering har då redan gett dig rejäla besparingar.

- Varför kan ni inte svara på hur mycket jag kommer att tjäna på min installation?
Det varierar stort hur mycket man tjänar på sin pump eller rättare sagt slipper betala i elräkning. Somliga vill ha 24 grader inne när de ändå har billig värme, andra blir överdrivet snåla och vägrar köra igång extra element när det blir kallt. Några överdimensionerar medan andra underdimensionerar. Vissa ökar tack vare värmepumpsinstallationen sin temperatur i källaren eller i sommarstugan och får bättre klimat med utebliven eller liten besparing som följd.

Ständigt stigande elpriser försvårar också beräkningen av förväntad besparing.

- Skall inomhusdelen placeras högt på väggen?
Här finns det olika modeller och vad som är snyggast är ju en subjektiv fråga. Viktigt dock att tänka på att luften ska ha fri passage genom inomhusdelen. En högt placerad inomhusdel får exempelvis inte placeras för nära taket, minimum är 15cm, annars känner givaren för rumstemperatur av fel temperatur.

- Behövs en jordfelsbrytare, det står så i manualen?
I Sverige är det lag på jordfelsbrytare på vägguttag utomhus. En värmepumpsinstallation där pumpen är fast ansluten till elnätet, alltså ej med stickpropp, fordrar ingen jordfelsbrytare. Vi  rekommenderar dock alltid jordfelsbrytare.

- Måste pumpen anslutas till jord?
Absolut! Här får inget fusk med inkoppling ske där exempelvis jord och nolla läggs samman, detta är livsfarligt och kan göra hela aggregatet strömförande om nollan skulle brytas närmre centralen. Det är dessutom olagligt!

- Bör jag sätta ett tak över utomhusdelen?
Ja, det är jättebra.

Det skyddar utomhusdelen och sänker kostnaderna vid avfrostning då regn som rinner över utomhusdelen fryser snabbt vid utetemperaturer på 0-5 grader, undvik dock inbyggnad på sidor och framför pumpen! Det finns fina färdiga väderskydd att köpa.

- Startar värmepumpen efter ett strömbortfall?
Ja. Värmepumpar från Invest Living Scandinavia gör detta genom automatisk  omstartfunktion.

- Behöver min pump servas och varför?
Ja, liksom alla andra tekniska apparater så mår pumpen bra av en service. Detta för att försäkra att pumpen presterar bra, fungerar korrekt och att pumpens livslängd maximeras. Läs noggrant garantidokumentet från Invest Living Scandinavia. Där anges tydligt lämpliga serviceintervall.

- Vad ingår i service av värmepump?
En service innehåller normalt sett följande:

•  Temperaturkontroll  värmedrift / kyldrift

•  Tryckmätning  värmedrift / kyldrift

•  Strömförbrukning  värmedrift / kyldrift

•  Rengöring av inne- och utedel med antingen tryckluft eller avfettning

•  Kontroll av kopplingar och rör efter läckage eller skador

•  Kundens egna frågor eller observationer undersöks

- När bör jag utföra service på min värmepump?
Invest Living Scandinavia har ett väl genomarbetat garantidokument för levererade värmepumpar. Här ställs vissa krav på genomförd och dokumenterad service för att garantin ska gälla. Läs vårt garantidokument som finns tillgängligt på www.investliving.se.

När det gått 18 mån sedan installationen, ska en första service utföras inom de nästföljande 6 månaderna, för att vår 3-åriga funktionsgaranti ska gälla.

När det gått 3 år sedan installationen ska ytterligare en service utföras inom de nästföljande 6 månaderna, detta för att vår  5-åriga kompressorgaranti ska gälla.

Om du märker förändringar i prestanda eller funktion på pumpen, bör du givetvis omgående kontakta din serviceinstallatör.

- Hur får jag tag på en ny manual till min värmepump?
Alla manualer hittar du på vår hemsida www.investliving.se